Politică de confidențialitate

Realitatea Sportivă (website-ul www.realitatea.net) este furnizat și operat de către Realitatea Media SA., societate constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești 172-176, corp A, etaj 3, Sector 1, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/6736/2001, CUI RO14080700, în calitate de operator (denumit în continuare “Operatorul”, “Societatea”, “Noi” sau “Realitatea Sportivă”).
Colectăm și prelucrăm, împreună, diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.realitatea.net (denumit în continuare “Website-ul”sau “pagina de internet”), ceea ce în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator.
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Website-ul. Prezenta Politică nu acoperă și nu se referă la concursurile publicitare.
Este încorporată și se completează cu Termenele și Condițiile, iar prin utilizarea Realitatea Sportivă, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenele și Condițiile Realitatea Sportivă și/sau cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.
1. Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră
Atunci când utilizați Website-ul:
1.1 Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune.
Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe website și a asigura securitatea website-ului. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.
1.2 Date prelucrate prin intermediul Google Analytics – în momentul utilizării Website-ului, prin intermediul  Google Analytics și în baza consimțământului utilizatorului, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în cadrul Website-ului, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor și aria geografică.
Aceste date sunt colectate printr-o maniera care nu permite identificarea directă a utilizatorului/utilizatorului.
Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Website-ul. Spre exemplu, ne ajută să vizualizăm segmentele din care fac parte utilizatorii Website-ului.
Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului)
Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt transferate către Google. Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Google Analytics, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va respecta cadrele juridice care asigură un nivel de protecție echivalent cu legislația Uniunii Europene, iar transferul datelor se va realiza în baza unui acord, în conformitate cu clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, sau în baza altor garanții recunoscute de lege (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).
Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 26 de luni conform termenului standard implementat de către Google, după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

1.3 Date prelucrate prin intermediul Google Doubleclick for Publishers ( Google DFP) – în cadrul Website-ului există diverse spații în care este afișat material publicitar. DFP este o platformă prin care potențialii clienți de publicitate pot licita în timp real pentru afișarea materialului publicitar în spațiul dedicat din cadrul Website-ului. Pentru realizarea acestui flux, Google transmite o serie de date către ofertanții potențiali prin intermediul funcției de oferte în timp real pentru ca aceștia să decidă dacă doresc să difuzeze anunțuri către utilizatori și, dacă da, ce anunțuri urmează să fie difuzate.
Tipurile de informații distribuite (date prelucrate) potențialilor ofertanți sunt:
• adresa url (adresa paginii);
• categoria din care face parte pagina (spre exemplu, știri despre muzică) și limba în care este scris conținutul paginii;
• tipul browserului și al dispozitivului utilizat pentru accesarea paginii;
• dimensiunea ecranului (rezoluția) dispozitivului;
• poziția geografică aproximativă (la nivel de regiune – nu se distribuie locația exactă), pe care potențialii ofertanți o pot utiliza în scopuri precum determinarea geografiei aproximative a utilizatorilor pentru ei înșiși și ca un semn de protecție împotriva fraudei publicitare;
• versiunea pseudonimizată a adresei IP;
• identificatorului pseudonimizat al cookie-ului, care este unic pentru ofertantul potențial și care ajută un ofertant care are propriul său cookie în browser-ul utilizatorului să aibă acces la orice alte informații pe care le-a asociat cu acel cookie (de exemplu, pe baza acelui cookie, ofertantul poate ști că utilizatorul este o femeie interesată de un anumit sport).
Modul în care ofertanţii potenţiali folosesc aceste informaţii este limitat prin regulile Google, iar mai multe informații despre acest aspect puteți afla și pe https://www.google.com/doubleclick/adxbuyer/guidelines.html.
Un istoric al materialelor publicitare afișate este reținut de Google, separat pentru utilizatorii conectați și pentru cei deconectați. Istoricul cuprinde solicitarea de accesarea a paginii, adresa IP (conform descrierii de mai sus), tipul browserului, limba browserului, data și ora afișării materialului, identificatorul cookie-ului (conform descrierii de mai sus). Adresele IP sunt pseudonimizate, respectiv anonimizate de către Google în două etape: parțial, după 9 luni, și total, după 18 luni.
Identificatorii cookie-urilor și/sau identificatorii publicitari sunt utilizați și pentru a detecta și a preveni frauda în domeniul materialelor publicitare și pentru asigurarea că utilizatorii nu văd materiale/anunțuri pe care în trecut le-au blocat. Pentru astfel de situații, datele sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp.
Scopul prelucrărilor – utilizăm Google DFP în vederea livrării materialelor publicitare într-un mod mai eficient, adaptat la interesele utilizatorilor. În anumite situații, conform politicii Google, acesta poate utiliza aceste date și în scopuri conexe (https://support.google.com/dfp_premium/answer/7670381).
Temeiul prelucrării. Prelucrările în vederea afisării materialelor publicitare în funcție de interesele utilizatorilor sunt realizate în baza consimțământului acordat de către aceștia, consimțământ acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului).
Pentru claritate, în situația în care optați pentru afișarea de materiale publicitare bazate pe interesele dumneavoastră, prin intermediul Google DFP vi se vor servi astfel de materiale – spre exemplu, dacă ați căutat referințe pe anumite website-uri (terțe) de cumpărături despre anumite dispozitive mobile, în situația în care optați pentru materiale publicitare bazate pe interesele dumneavoastră (targetate), este posibil ca materialele afișate atunci când accesați Website-ul să se refere la acele dispozitive pe care le-ați căutat.
În situația în care nu optați pentru afișarea de materiale publicitare personalizate, selecția (opțiunea) nu semnifică neafișarea materialelor publicitare, în continuare fiind afișate materiale publicitare fără o legătură cu preferințele dumneavoastră (preferințe deduse din istoricul căutărilor și/sau interacțiunilor pe internet).
Destinatarii datelor – pentru scopurile mai-sus descrise, datele prelucrate prin intermediul Google DFP sunt transferate către Google Inc în Statele Unite ale Americii. Pentru aceste prelucrări, Google acționează ca operator independent (distinct față de noi). Transferul datelor se va realiza în baza unui acord, în conformitate cu clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, sau pe baza altor garanții recunoscute de către lege (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).
Cât timp stocăm datele - datele sunt prelucrate până la data la care cookie-urile expiră sau le ştergeţi (găsiţi detalii în secţiunea dedicată cookie-urilor), sau până la data la care opriţi posibilitatea personalizării publicităţii din Google Ads Settings - https://support.google.com/ads/answer/2662856.

1.4 Când vă abonați să primiți newsletterul nostru – atunci când vă abonați să primiți newsletterul nostru de știri vom prelucra adresa de e-mail în acest scop în vederea transmiterii mesajelor. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul mai-jos indicat. Atunci când vă dezabonați, comunicarea newsletter-ului încetează.
Adresa de e-mail va fi partajată cu furnizorul soluției de trimitere a newsletter-ului de e-mail (situație în care datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene).

1.6 Când vă abonați să primiți notificările noastre – vom prelucra identificatorul telefonului în vederea transmiterii notificărilor de tip push. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră.
Identificatorul telefonului va fi partajat cu furnizorul soluției de transmitere a notificării de tip push, pe dispozitivul mobil (situație în care datele sunt prelucrate prin intermediul Firebase – aplicație deținută și operată de către Google, datele nefiind transferate în afara Uniunii Europene sau SEE, conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Firebase Cloud Messaging, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE).
Datele sunt stocate până la retragerea consimțământului, dar nu mai mult de 180 de zile.

1.7 Datele prelucrate prin intermediul server-ului propriu – se referă la informațiile colectate în momentul în care accesați Aplicația noastră și conțin adresa de IP, conținutul solicitat și data și ora accesării.
Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a vă permite să utilizați Aplicația și să vă facilităm accesul la conținutul disponibil (articole, flux video, imagini, editoriale).
Temeiul legal al prelucrării – este reprezentat de către respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza Aplicația și de a asigura securitatea acesteia. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.
Destinatarii datelor ­– datele sunt stocate pe serverele proprii ale Companiei și/sau la companii specializate în oferirea de servicii de hosting, pe servere dedicate.
Durata de stocare a acestor date – este de 3 ani plus o lună de la data ultimei accesări conform dispozițiilor Legii 506/2004, dispoziții care permit stocarea datelor de trafic maximum 3 ani.


1.8 Date prelucrate prin Google Doubleclick for Publishers (DFP) - în cadrul Aplicației avem diverse spaţii publicitare, spații al căror conţinut este ocupat prin intermediul serviciului DFP. Pe Aplicație, acestea funcţionează prin intermediul unei biblioteci (SDK) dezvoltată de către Google și pusă la dispoziția dezvoltatorilor de aplicații mobile. Google, prin intermediul soluțiilor software dezvoltate și întreținute, poate realiza transmiterea de publicitate personalizată conform intereselor dumneavoastră.
Menţionăm de la început că aveţi posibilitatea de a opta să nu fiţi parte din serviciul de direcţionare al publicităţii efectuat de Google pe orice website sau aplicaţie, inclusiv ale noastre, prin parcugerea paşilor descrişi la https://support.google.com/accounts/answer/2662922#stop_goog_p13n.  De asemenea, Aplicația vă oferă posibilitatea de a opta să nu primiți publicitate personalizată prin alegerea opțiunii corespunzătoare din secțiunea de configurare sau din primul ecran disponibil la prima utilizare/accesare a Aplicației.
În cadrul acestui serviciu, Google Inc este operator (astfel că are loc un transfer al datelor dumneavoastră de la Noi către Google), însă, asta nu înseamnă că Google poate folosi datele dumneavoastră mai departe de livrarea publicităţii pe Website sau Aplicație și/sau pentru îmbunătăţirea serviciilor sale.
Scopul prelucrărilor - utilizăm DFP pentru a vă livra publicitate într-un mod mai eficient, adaptat la interesele dumneavoastră. Identificatorii terminalelor, cum ar fi ID-urile de publicitate mobilă, sunt folosite în cadrul DFP pentru a împiedica utilizatorii să vadă de mai multe ori același anunț publicitar, pentru a detecta și opri fraudarea clicurilor și pentru a afişa anunțuri publicitare care pot fi mai relevante pentru dumneavoastră (cum ar fi anunțurile bazate pe website-uri pe care le-aţi vizitat). Google utilizează datele în scopuri conexe, despre care puteţi citi accesând https://support.google.com/dfp_premium/answer/7670381.
Temeiul juridic pentru prelucrare - serviciul DFP este activ și personalizat doar atunci când vă daţi acordul pentru acest lucru din setările Aplicației. Reţineţi însă că şi dacă refuzaţi serviciul, tot veţi vedea publicitate în Aplicație, însă, un tip de publicitate care nu este adaptată intereselor dumneavoastră.
Datele prelucrate prin intermediul DFP - DFP este o platformă prin care potenţialii clienţi de publicitate pot licita în timp real pentru afişarea anunţului lor publicitar în bannerele de pe website-ul sau aplicaţia noastră. Pentru ca acest lucru să se poată întâmpla, Google transmite în timp real o serie de date către ofertanții potențiali prin intermediul funcției de oferte, pentru ca aceştia să decidă dacă doresc să difuzeze un anunț către utilizator și, dacă da, ce anunț să se afișeze și cât de mult doresc să liciteze.
Informațiile care sunt distribuite potențialilor ofertanți sunt:
• denumirea Aplicației;
• categoria Aplicației și/sau categoriile conținutului existent în Aplicație (de exemplu, "știri sportive") și limba acesteia;
• tipul dispozitivului pe care îl utilizați și dimensiunea ecranului acestuia;
• poziția geografică aproximativă a utilizatorului (nu se distribuie locația exactă - zona fiind aproximată cu o eroare de un kilometru pătrat)
• versiune trunchiată a adresei IP a utilizatorului, pe care ofertanții potențiali o pot utiliza în scopuri precum determinarea zonei geografice aproximative a utilizatorilor și ca un semn de protecție împotriva fraudei publicitare;

Modul în care ofertanţii potenţiali folosesc aceste informaţii este limitat prin regulile Google, reguli pe care le puteţi citi accesând https://www.google.com/doubleclick/adxbuyer/guidelines.html .
Un registru al anunțurilor publicitare afişate este reţinut de Google, separat pentru utilizatorii conectați și pentru cei deconectați. Aceste jurnale de server includ în mod obișnuit solicitarea web a utilizatorului, adresa IP, tipul de dispozitiv, limba dispozitivului, data și ora solicitării unui anunț și unul sau mai multe ID-uri publicitare care pot identifica în mod unic dispozitivul mobil. Adresele IP sunt anonimizate de Google în doi paşi și șterse parţial după 9 luni si total după 18 luni.
Datele legate de ID-urile publicitare sunt, de asemenea, utilizate pentru a detecta și a preveni frauda în domeniul anunțurilor publicitare și pentru a se asigura că utilizatorii nu văd anunțuri pe care le-au blocat în trecut. În aceste cazuri sau în cazul în care Google stochează aceste date în numele clienților săi (de exemplu, în Google Analytics), datele pot fi stocate pentru perioade mai lungi decât cele specificate mai sus.
Destinatarii datelor prelucrate prin DPF - pentru scopul de mai sus, datele prelucrate prin DFP sunt transferate către Google Inc în Statele Unite ale Americii. Google acţionează ca operator distinct de noi. Protecţia datelor în cadrul transferului este asigurată prin faptul că Google va respecta cadrele juridice care asigură un nivel de protecție echivalent cu legislația Uniunii Europene, iar transferul datelor se va realiza în baza unui acord, în conformitate cu clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, sau în baza altor garanții recunoscute de lege (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).
Cât timp stocăm datele - datele sunt prelucrate până la data la care ID-urile publicitare expiră sau le ştergeţi (prin ștergerea Aplicației), sau până la data la care opriţi posibilitatea personalizării publicităţii din Google Ads Settings - https://support.google.com/ads/answer/2662856 

2. Prelucrarea adresei de IP
Prin intermediul tehnologiilor proprii:
• prelucrăm adresa de IP prin intermediul serverelor pe care este stocat Realitatea Sportivă și de pe care rulează.
Prin intermediul tehnologiilor terțe, tehnologii mai sus enumerate:
• conform politicilor Google, adresa de IP este prelucrată pentru o scurtă perioadă de timp și este transformată (geocodată) în zona din care utilizatorul accesează Realitatea Sportivă.
În calitate de Operator de date, prin tehnologiile terțe, nu avem acces și nu putem vizualiza adresa de IP a utilizatorului. În plus, nu putem asocia datele agregate din interiorul platformelor terțe cu datele colectate direct prin intermediul serverelor proprii (în mod special adresa de IP).


3. Conținut preluat din cadrul platformelor sociale

Există posibilitatea ca în cadrul Website-ului, articolele publicate să conțină anumite materiale preluate din cadrul platformelor sociale, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la poze, mesaje, comentarii și materiale video.

Materialele pot fi preluate din cadrul următoarelor platforme sociale: Facebook, Instagram, Twitter sau YouTube.

În momentul accesării articolelor care integrează materiale din cadrul platformelor mai-sus menționate, acestea vă vor livra și fișiere de tip cookies prin intermediul cărora vi se pot prelucra anumite date.

Datele prelucrate de către acestea, cu titlul de exemplu, se pot referi la preferințele dumneavoastră, articolele citite, website-ul prin intermediul cărora ați vizualizat conținutul și continutul vizualizat.

Pentru astfel de prelucrări se va aplica politica de confidențialitate a acestor platforme. Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa consultați:

Politica de confidențialitate Facebook 
Politica de confidențialitate Instagram
Politica de Confidențialitate Twitter 
Politica de Confidențialitate YouTube

6. Cine are acces la datele dumneavoastră
Ca regulă generală, nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți (spre exemplu, furnizori servicii analiză trafic, furnizori de servicii de marketing), furnizori de publicitate pe Website, furnizori de sisteme IT și furnizori de servicii de mentenanță, au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ceea ce privește societatea care plasează cookie-uri prin intermediul Website-ului, acestea sunt enumerate la începutul Politicii în secțiunea unde sunt descrise modalitățile de prelucrare
Datele pot fi dezvăluite și altor entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.
De asemenea, vom divulga datele colectate unor terți:
(a) în cazul în care ne solicitaţi;
(b) persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
(c) în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu, în cazul în care Noi (sau o parte substanţială a bunurilor noastre) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele deţinute vor constitui parte dintre activele transferate;
(d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală (orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive)
(e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

7. Păstrarea datelor
Vom prelucra și stoca datele personale în conformitate cu politicile noastre interne și cadrul legal aplicabil datelor cu caracter personal și conform duratelor descrise și enumerate la fiecare prelucrare în parte (descrise în secțiunea 1, de mai sus).
8. Informații de contact
Adresa: București, Șoseaua București-Ploiești 172-176, corp A, etaj 3, Sector 1;
Adresa de e-mail: [email protected]

9. Dispoziții finale
Prezenta Politică de Confidețialitate poate fi actualizată, în funcție de avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică pentru a consulta actualizările și/sau modificările care pot apărea.

Contract Prelucrare Date Operator
1. Părțile Contractului
Realitatea Media S.A., cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești 172-176, corp A, etaj 3, Sector 1, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/6736/2001, CUI RO14080700, prin Administrator
2. Obiectul Contractului
2.1 Prezentul Contract este încheiat în temeiul Art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor (GDPR), articol care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal sub responsabilitatea controlului comun al Companiilor implicate.
2.2 Datorită cooperării între Companii, cooperare conform apartenenței la același grup – denumită în continuare “Cooperarea”, Companiile stabilesc împreună scopurile și/sau mijloacele activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumite în continuare “Prelucrarea Datelor”).
2.3 Prezentul Contract reglementează drepturile și obligațiile referitoare la protecția datelor personale în timpul Cooperării și stabilește, în special, distribuirea și îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor în conformitate cu GDPR între Companii în ceea ce privește Prelucrarea Datelor.
3. Obiectul, Scopul, Mijloacele Prelucrării Datelor
3.1 Obiectul Prelucrării Datelor îl reprezintă prelucrarea datelor prin Website-u Realitatea Sportivă.
3.2 Prelucrarea Datelor se referă la toate categoriile de date descrise în secțiunea 1 a Politicii de Confindețialitate, date aparținând utilizatorilor Website-ul.
3.3 Categoriile de persoane vizate, tipul de date cu caracter personal, scopul și mijloacele de prelucrare au fost determinate de către Realitatea Media S.A. în calitate de Operator.
3.4 Operatorul a convenit ca prelucrarea datelor realizată prin mijloacele proprii să aibă loc exclusiv în România. Orice relocare către un alt operator sau împuternicit trebuie convenită între aceștia și va avea loc, în general, numai cu respectarea cerințelor Art. 44 din GDPR.
4. Etapele Prelucrării și Responsabilitatea Operatorului
4.1 Societatea este responsabila în totalitate de prelucrarea datelor în toate fazele prelucrării, operațiunile de prelucrare fiind realizate în comun:
• Operatorul este responsabil de colectarea datelor prin intermediul Website-ului.
• Operatorul este responsabil de stocarea datelor pe serverele proprii.
• Operatorul este responsabil de accesul la date și transferul acestora către, după caz și conform necesității, către împuterniciți, organele abilitate.
• Operatorul va prelucra datele personale conform Politicii de Confidențialitate.
4.2 Societatea se va asigura în mod independent că sunt în măsură să respecte toate obligațiile legale de stocare a datelor. În acest scop, acestea vor lua măsurile necesare pentru stocarea sigură a datelor. Acest lucru se va aplica în special în cazul unei încetări a Cooperării.
4.3 Societatea va fi responsabila în comun, ca operator, pentru legalitatea întregii prelucrări.
5. Informarea Persoanelor Vizate
5.1 Operatorul va asigura îndeplinirea obligațiilor de informare conform Art. 13 și Art. 14 din GDPR.
5.2 Persoanelor vizate le vor fi furnizate informații în mod gratuit, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosindu-se un limbaj clar și simplu. Operatorul va conveni și asupra conținutului și formulării acestor informații.
5.3 Operatorul va pune la dispoziția persoanelor vizate inclusiv conținutul prezentului contract conform dispozițiilor Art. 26 alin. 2 GDPR.
5.4 Informațiile care vor fi puse la dispoziția persoanelor vizate, conform Art. 4, vor fi publicate pe website-ul www.realitatea.net în secțiunea “Politica de Confidențialitate”.
6. Respectarea drepturilor persoanelor vizate
6.1 Operatorul este responsabil de tratarea și răspunsul cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (“Drepturile Persoanelor Vizate”) conform Art. 15 din GDPR.
6.2 Societatea convine ca persoanele vizate se pot adresa fiecărei societăți în parte în scopul exercitării drepturilor.
7. Măsurile de Securitate
7.1 Înainte de începerea operațiunilor de prelucrare, Societatea va implementa, ținând cont de specificul prelucrării și al datelor prelucrate prin intermediul Website-ului, toate măsurile tehnice și organizatorice.
7.2 Întrucât măsurile tehnice și organizatorice fac obiectul progresului tehnic și al dezvoltării tehnologice, precum și al modificărilor legislative, Societăților li se permite să pună în aplicare măsuri alternative și adecvate, cu condiția ca nivelul de securitate al măsurilor specificate să fie cel putin egal.
7.3 Societatea se asigură că toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate sunt puse în aplicare astfel încât prelucrarea datelor să fie efectuată în conformitate cu cerințele GDPR și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
8. Împuterniciți
8.1 Fiecare Societate poate angaja împuterniciți în prelucrarea datelor cu acordul scris al celeilalte societăți.
8.2 În plus, Societatea care dorește angajarea unui împuternicit trebuie să confirme în scris celeilalte societăți că a selectat împuternicitul cu atenție. Confirmarea va fi însoțită de documentarea rezultatelor auditului.
8.3 Contractul de încredințare a prelucrării trebuie să respecte cerințele prevăzute de Art. 28 și Art. 29 din GDPR.
8.4 Societatea este de acord ca imputerniciții selectați vor prelucra date doar într-un stat membru UE. Orice relocare trebuie convenită între Societăți și poate avea loc doar cu respectarea cerințelor Art. 44 din GDPR.
9. Încălcarea Securității Datelor
9.1 Operatorul este responsabil pentru evaluarea și tratarea tuturor încălcărilor datelor cu caracter personal în sensul Art. 4 paragraful 12 din GDPR, inclusiv de îndeplinirea oricăror obligații de notificare adresate ANSPDCP (denumită în continuare “Autoritatea de Supraveghere”) sau persoanelor vizate.
9.2 Societatea își va notifica fără întârziere orice încălcare a măsurilor de securitate și vor coopera în realizarea notificărilor.
10. Alte obligații comune
10.1 Societatea va include prelucrarea datelor în registrele de prelucrare, operațiunea fiind notată ca o prelucrare sub control comun.
10.1 Societatea va informa reciproc, fără întârzieri nejustificate, dacă sunt descoperite erori sau nereguli în prelucrarea datelor sau încălcări ale prevederilor prezentului Contract sau ale GDPR.
10.2 Societatea se angajează să documenteze toate operațiunile, efectele și acțiunile întreprinse în legătură cu acest Contract.
11. Dispoziții finale
11.1 Societatea își va notifica fără întârziere dacă Autoritatea de Supraveghere contactează una dintre societăți în legătură cu acest Contract.
11.2 Societatea convine să respecte, în general, cererile justificate ale Autorității de Supraveghere.
11.3 Societatea va acorda Autorității de Supraveghere drepturi de acces, de informare și de inspecție.
Realitatea Media S.A.
prin Administrator